04 lỗi cần tránh khi khởi tạo hóa đơn điện tử

Nhằm đảm bảo việc sử dụng hóa đơn điện tử được thuận lợi, doanh nghiệp có ý định hoặc đang sử dụng hóa đơn điện tử cần tránh những lỗi dưới đây khi khởi tạo hóa đơn điện tử:

STT Lỗi vi phạm Mức phạt
1 Khởi tạo hóa đơn điện tử không đủ một trong các nội dung bắt buộc phải đúng sau đây:

– Ký hiệu hóa đơn;

– Ký hiệu mẫu hóa đơn;

– Số hóa đơn.

Phạt tiền từ 2 – 4 triệu đồng
2 Khởi tạo hóa đơn điện tử đảm bảo đúng các nội dung bắt buộc như trên nhưng thiếu hoặc sai các nội dung khác, trừ các trường hợp hóa đơn không nhất thiết phải có đủ các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. – Phạt cảnh cáo nếu nội dung thiếu hoặc sai trên hóa đơn đã được khắc phục và vẫn đảm bảo phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế phát sinh, không ảnh hưởng đến số thuế phải nộp.

– Phạt 2 triệu đồng nếu nội dung thiếu hoặc sai trên hóa đơn không được khắc phục nhưng đảm bảo phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

– Phạt tiền từ 2 – 4 triệu đồng nếu nội dung thiếu hoặc sai trên hóa đơn ảnh hưởng đến số thuế phải nộp.

3 Khởi tạo hóa đơn điện tử khi không đủ các điều kiện quy định.

Hiện nay, các điều kiện khởi tạo hóa đơn điện tử được thực hiện theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP và hướng dẫn chi tiết tại Điều 4 của Thông tư 32/2011/TT-BTC.

Phạt tiền từ 4 – 8 triệu đồng
4 Khởi tạo hóa đơn điện tử giả.

Hóa đơn giả là hóa đơn được khởi tạo theo hóa đơn đã được phát hành của tổ chức, cá nhân khác hoặc khởi tạo trùng số của cùng một ký hiệu hóa đơn.

Phạt tiền từ 20 – 50 triệu đồng

 

Doanh nghiệp có hành vi vi phạm các lỗi nêu trên sẽ bị buộc phải hủy các hóa đơn được khởi tạo không đúng quy định.

Riêng đối với vi phạm lỗi thứ 4, doanh nghiệp còn bị đình chỉ quyền khởi tạo hóa đơn điện tử từ 01 tháng đến 03 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành.

 

Nếu cần tư vấn cụ thể về hóa đơn điện tử và quá trình triển khai, vui lòng liên hệ:

Công ty Dịch Vụ Doanh Nghiệp Hà Nội
Địa chỉ: CT36A – Định Công – Hoàng Mai – Hà Nội
Hotline: 091 578 22 11 hoặc 098 1680 888
CSKH: 098 128 0616
Email: hddt.gpdn@gmail.com

Tải bảng giá


error: Content is protected !!