Các loại báo cáo thuế phải nộp quý 3/2019

BÁO CÁO THUẾ VÀ CÔNG VIỆC QUÝ 3 NĂM 2019

1. Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng

– Đối với doanh nghiệp thuộc diện kê khai theo tháng:

Tờ khai thuế GTGT tháng 9/2019

Thời hạn nộp: 20/10/2019

– Đối với doanh nghiệp thuộc diện kê khai theo quý:

Tờ khai thuế GTGT quý 3/2019

Thời hạn nộp: 30/10/2019

Lưu ý: Không phát sinh đầu ra đầu vào vẫn phải nộp tờ khai

2. Nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn

– Đối với doanh nghiệp thông thường

Kê khai theo quý

Thời hạn nộp: 30/10/2019

– Đối với doanh nghiệp rủi ro cao về thuế

Danh sách doanh nghiệp rủi ro cao về thuế do cơ quan thuế thông báo cho doanh nghiệp biết.

Kê khai theo tháng

Thời hạn nộp: 20/10/2019

Lưu ý: Không phát sinh hóa đơn vẫn phải nộp tờ khai

3. Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân tạm tính

– Cách xác định phải nộp tờ khai thuế TNCN theo tháng hay quý

+ Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý thì thuế TNCN cũng khai theo quý

+ Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng thì

Nếu tháng đầu tiên, tổng số thuế TNCN phải nộp của tất cả người lao động từ 50 triệu đồng trở lên => cả năm đó khai thuế TNCN theo tháng

Nếu tháng đầu tiên, tổng số thuế TNCN phải nộp của tất cả người lao động dưới 50 triệu đồng => cả năm đó khai thuế TNCN theo quý.

– Thời hạn nộp tờ khai thuế TNCN theo tháng: 20/10/2019

– Thời hạn nộp tờ khai thuế TNCN theo quý: 30/10/2019

Ghi chú: Không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không phải kê khai.

 

4. Tạm tính và tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

– Từ thông tư số 151/2014/TT-BTC, doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính nữa

– Nhưng doanh nghiệp vẫn phải tự xác định và tạm nộp thuế TNDN theo quý.

Theo quy định tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC, tính đến hết ngày 30/01/2020, doanh nghiệp phải tạm nộp đủ 80% số thuế thu nhập doanh nghiệp theo quyết toán của năm 2019.

5. Công việc khác

Doanh nghiệp cũng lưu ý nộp các khoản bảo hiểm bắt buộc đúng thời hạn.

 

Chúc các bạn thành công!

Tải bảng giá


error: Content is protected !!